Keyword Density Report

URL Analyzed
https://www.mabia.sk

Meta Tag Keyword Density
Keyword Count Keyword Density
mabia233.33%
 
s.r.o116.67%
 
trnava116.67%
 
Load Full Report
Heading Tag Keyword Density
Keyword Count Keyword Density
novinky214.29%
 
201917.14%
 
látky17.14%
 
exteriérové17.14%
 
s.r.o17.14%
 
mabia17.14%
 
trnava17.14%
 
Load Full Report
Link Anchor Text Keyword Density
Keyword Count Keyword Density
novinky36.52%
 
domov24.35%
 
kontakt24.35%
 
produkty24.35%
 
201912.17%
 
všetky12.17%
 
tvorba12.17%
 
systém12.17%
 
redak?ný12.17%
 
stránok12.17%
 
Load Full Report


Image ALT Text Keyword Density
Keyword Count Keyword Density
viac214.29%
 
»214.29%
 
na17.14%
 
facebooku17.14%
 
mabia17.14%
 
english17.14%
 
pre17.14%
 
všetko17.14%
 
?alúnenie17.14%
 
slovensky17.14%
 
Load Full Report
Content Keyword Density
Keyword Count Keyword Density
mabia42.76%
 
novinky42.76%
 
látky32.07%
 
ich32.07%
 
trnava32.07%
 
nájdete21.38%
 
kontakt21.38%
 
ale21.38%
 
vozidlami21.38%
 
domov21.38%
 
Load Full Report

New Report |Most Viewed |Recently Viewed